Trương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên", Huyện ủy Mường Chà xây dựng và ban hành Nghị quyết số 09 - NQ/HU ngày 16/8/2017 về chương trình hành động của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Mường Chà,

Theo đó, Nghị quyết đề ra mục tiêu chung là: Nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, gia đình và toàn xã hội để chủ động phòng, chống và kiểm soát ma túy; không để hình thành, phát sinh “điểm nóng” hoạt động phức tạp về ma túy; kiên quyết đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm các tổ chức, đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy hoạt động trên địa bàn, nhất là khu vực biên giới; thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn, đồng thời ra mục tiêu cụ thể  như sau:

Một là, 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về phòng, chống và kiểm soát ma túy; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đến năm 2020 có 20% số xã, thị trấn trong huyện, không có tệ nạn về ma túy; xây dựng từ  01- 02 mô hình điểm về phòng, chống ma túy (dự kiến xã Hừa Ngài).

Hai là, 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, được áp dụng hình thức cai nghiện phù hợp hoặc tham gia điều trị thay thế nghiện ma túy bằng Methadone; 100% số người nghiện trong tạm giữ được hỗ trợ điều trị cắt cơn; hạn chế tỷ lệ tái nghiện và phát sinh người nghiện mới; phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp trên địa bàn.

Ba là, kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần; nâng cao công tác phối hợp đấu tranh với tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy. Chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn huyện.

Để đạt được các mục tiêu, Huyện ủy đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện gồm: (1) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống và cai nghiện ma túý (3) Tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy; (4) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều trị, phục hồi chức năng người nghiện và quản lý sau cai nghiện; (5) Củng cố, duy trì và nhân rộng mô hình xã, thị trấn không có ma túy; (6) Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Huyện ủy giao cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân. Trên cơ sở tình hình thực tiễn các cơ quan, đơn vị, cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy bằng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết; Giao Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch để chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết; Gieo Ban Tuyên giáo Huyện ủy giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền nghị quyết và các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng bộ huyện; Giao Đảng ủy Công an huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Mường Chà, ngày 28 tháng 8 năm 2017

Người viết: HT

 


Tin liên quan
Đoàn thể thao học sinh phổ thông Điện Biên đạt 41 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX
Các cấp hội nông dân huyện Mường Chà thi đua lập thành tích hướng về Đại hội Đảng các cấp
UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Hai anh em ruột cùng bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9