Tự thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 60 % dự toán

Theo báo cáo số 202/BC-UBND ngày 07/7/2017 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương (NSĐP) 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp điều hành dự toán NSĐP 6 tháng cuối năm 2017, trong 06 tháng đầu năm tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 246.669 triệu đồng, đạt 55% dự toán năm, trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 13.910triệu đồng, đạt 60% dự toán năm. Nguồn thu chủ yếu chủ yếu gồm: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thu khác ngành thuế, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê nhà sở hữu nhà nước, thu cấp quyền khai thác khoáng sản và thu khác ngân sách.

Một số khoản thu đạt tỷ lệ cao so với cùng kỳ như: thu khác ngành thuế đạt 964%; lệ phí trước bạ: 132% (đạt 110%  kế hoạch); thuế thu nhập cá nhân: 115% (đạt 66% KH); thu tiền sử dụng đất 676% (433% KH). Nguyên nhân thu cao là do cơ quan chức năng đã chủ động bám, nắm và quản lý tốt nguồn thu; do các tổ chức, cá nhân nộp tiền thuế, phí chậm và  tiền phạt do nộp thuế chậm; do cá nhân mua sắm tài sản (ô tô) và chuyển nhượng đất trên địa bàn nhiều và do đấu giá quyền sử dụng đất (theo báo cáo số 215/ BC - CCT ngày 14/6/2017 của Chi cục Thuế Mường Chà).

Tuy nhiên, cũng còn một khoản thu đạt tỷ lệ thấp dưới 50 % kế hoạch giao như: thuế tài nguyên đạt 45%; thuế giá trị gia tăng đạt 29%; thu khác ngân sách đạt 31% và thuế cấp quyền khai thác khoáng sản. Nguyên nhân là do sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện đạt thấp, hoạt động vãng lai trên địa bàn huyện có chiều hướng giảm so với các năm trước (theo báo cáo số 215/ BC - CCT ngày 14/6/2017 của Chi cục Thuế Mường Chà). Số tiền thuế nợ đọng trên địa bàn huyện tính đến ngày 30/6/2017 là: 3.563 triệu đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra đấu tranh có hiệu quả với những hành vi trốn lậu thuế, tập trung vào những lĩnh vực có số thu lớn, rà soát lại một số lĩnh vực kinh doanh dịch vụ để điều chỉnh mức thuế cho phù hợp; Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu; rà soát để xử lý những khoản nợ thuế tồn đọng, đặc biệt không để phát sinh thêm số nợ thuế trong 6 tháng cuối năm 2017.

Mường Chà, ngày 27 tháng 7 năm 2017

Người viết

HT

(Trần Thị Huyền - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện)

 


Tin liên quan
Diện tích gieo cấy lúa vụ Chiêm xuân năm 2016-2017 tăng so với cùng kỳ năm trước
Năm 2017 giao thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng 17% so với năm trước
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Dư nợ chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Mường Chà đạt 268.500 triệu đồng
<<1 2