Văn bản đến năm 2018

 

Văn bản đến của HĐND - UBND huyện Mường Chà

Năm 2018

 

STT Số, ký hiệu Ngày tháng năm Trích yếu nội dung văn bản
01

135/VP-UBND

736/LS-HPH

  V/v xác minh giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp
02 100/GM-UBND 03/08/2018 Giấy mời dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
03 4069/BNG-CNV 15/10/2018

Công văn: V/v Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2018 và xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2019

Đề cương Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2018 và các biểu xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2019

       

 


Tin liên quan
Văn bản đến năm 2019