Văn bản đến năm 2018

 

Một số Văn bản đến năm 2018

 

 
STT Số, ký hiệu Ngày tháng năm Trích yếu nội dung văn bản
01

135/VP-UBND

736/LS-HPH

  V/v xác minh giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp
02 100/GM-UBND 03/08/2018 Giấy mời dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
03 4069/BNG-CNV 15/10/2018

Công văn: V/v Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2018 và xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2019

Đề cương Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2018 và các biểu xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2019

       

 


Tin liên quan
Kết luận thanh tra xã Nậm nèn 2015
KLTT phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện năm 2015 và phòng Dân tộc huyện năm 2014 -2015
Kết luận thanh tra xã Huổi Lèng, Pa Ham năm 2013-2015
Kết luận thanh tra trách nhiệm UBND thị trấn 2016
<<1 2