Văn bản đến năm 2018

 

Văn bản đến năm 2018

 

 
STT Số, ký hiệu Ngày tháng năm Trích yếu nội dung văn bản
01

135/VP-UBND

736/LS-HPH

  V/v xác minh giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp
02 100/GM-UBND 03/08/2018 Giấy mời dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

 


Tin liên quan
công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi NSĐP năm 2017
Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2018
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
1 2>>